Call us on  +662 731 2555

Home » News

News

4 weeks ago

MBSA
เถียงกันอย่างไร? ให้สร้างสรรค์1. ฟังในสิ่งคนอื่นพูด เวลาที่คนเราถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนนั้น แต่ละคนก็อยากจะบอกความคิดเห็นของตัวเองให้คนอื่นรู้ จนไม่เปิดโอกาสฟังความเห็นของอีกฝ่ายบ้าง 2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมเขาถึงคิดเช่นนั้น บางทีการคิดเช่นนี้อาจทำให้เราเปลี่ยนความคิดของตัวเองก็ได้3. ทวนในสิ่งที่อีกฝ่ายพูด ช่วยเลี่ยงการเกิดความเข้าใจผิดได้4. หาสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งให้พบแต่เนิ่น ๆ จะช่วยลดความร้อนแรงของการเห็นไม่ตรงกันลงได้5. มองหาจุดร่วม หากเราไม่สามารถจะเห็นพ้องกันในสิ่งที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นได้แล้ว ก็คงไม่อาจจะคุยกันต่อไปได้ 6. ก้าวให้พ้นจากความเคยชิน ปรับเปลี่ยนมุมมอง มองประเด็นต่างออกไปและได้แนวคิดใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้น7. อย่าทำให้เป็นเรื่องส่วนตัว 8. มีเหตุผล อย่าใช้อารมณ์ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับอื่น ๆ เช่น ให้รู้จักตั้งคำถามกับสมมติฐานของตัวเองเสียบ้าง เพราะการรู้สึกว่าตัวเองถูกนั้นไม่ได้หมายความว่าทำให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูก แต่มักจะเป็นตรงข้ามเสียมากกว่า และคนเรายังต้องยอมรับเมื่อตัวเองเป็นฝ่ายผิด ส่วนฝ่ายที่ถกเถียงแล้วชนะนั้น ใช่ว่าจะฮึกเหิม แต่จะต้องมีน้ำจิตน้ำใจ สุภาพและมีน้ำอดน้ำทนด้วย🙏: BBC ...
View on Facebook

1 month ago

MBSA
ใคร ๆ ก็อยากร่วมงานด้วย7 วิธีสู่การเป็น "มือโปร" ในที่ทำงาน 📷🙏: Goodlife ...
View on Facebook

1 month ago

MBSA
7 เทคนิคพัฒนา Growth Mindset📷🙏: Richly Quotes ...
View on Facebook